TẬT CẬN THỊ

Nguyên nhân cận thị ?

Một thực tế đáng báo động và là vấn đề của cả xã hội hiện nay đó là cận thị, theo một thống kê từ năm 2013 thì tỉ lệ cận thị ở lứa tuổi học sinh, sinh viên lên tới 30%- 40%, đặc biệt ở các thành phố lớn lên tới 80% Để giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này...