trợ giá đèn bàn học sinh mùa thi

Tài trợ 10.000 đèn bàn học cho sĩ tử mùa thi

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ LỰC HỌC SINH MÙA THI ĐẠI HỌC

Mùa thi đang đến gần, công việc học tập đã vào giai đoạn nước rút. Các bạn học sinh đang lỗ lực hết mình trong những ngày sắp tới phấn đầu đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học s...