BÓNG SỢI ĐỐT NÓNG VÀ TỐN ĐIỆN

Đèn bàn học dùng bóng sợi đốt thì rất nóng!

Vẫn còn nhiều gia đình sử dụng đèn bàn học bóng sợi đốt cho con em mình.

Denhoc.com có tham gia khảo sát tình hình thực tế sử dụng đèn bàn học tại một số gia đình dùng cho con em học tập, một thực tế khiến chúng tôi khá bất ngờ là có tới 40% ( con số rất lớn )...